برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحات/ نحوه آماده‌سازی مقالات                            
     
يکشنبه 7 دي 1393
صفحات/ خط‌ مشی‌های انتشاراتی                            
     
شنبه 6 دي 1393
صفحات/ آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها                            
      آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دفتر نشر
دوشنبه 30 تير 1393
صفحات/ مجلات دانشگاه                            
     
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1392