برچسب شده با نحوه ارزشیابی مجلات
صفحات/ مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: نحوه ارزشیابی وضعیت مجلات علمی و مولفان مقالات در دیتابیس‌ها                            
     
دوشنبه 11 بهمن 1395