برچسب شده با مآب تصویری
صفحات/ مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: مجلات و نمایه‌های جعلی و نحوه اجتناب از آنها                            
     
دوشنبه 11 بهمن 1395
صفحات/ مآب تصویری–ویدیوی ضبط شده: مفاد اصول شفافیت و بهترین شیوه عملکرد در مجلات علمی با دسترسی آزاد                            
     
دوشنبه 11 بهمن 1395
صفحات/ مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: رتبه‌بندی مجلات علمی در رده‌بندی‌های اسکوپوس و تامسون رویترز                            
     
دوشنبه 11 بهمن 1395
صفحات/ مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: هدف اصلی از انتشار مقاله و مجله علمی                            
     
يکشنبه 10 بهمن 1395
صفحات/ مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده: نقش ویراستاری انگلیسی مقالات و دبیر تمامیت پژوهش در اعتبار مجله علمی                            
     
يکشنبه 10 بهمن 1395
صفحات/ مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: راهکارهای جدید برای شفافیت در داوری مقالات علمی                            
     
يکشنبه 10 بهمن 1395
صفحات/ مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: معرفی انجمن‌های علمی و توصیه‌های مربوطه در دبیری مجلات علمی                            
     
يکشنبه 10 بهمن 1395
صفحات/ مآب تصویری–ویدیوی ضبط شده از کارگاه:اهمیت مهارت مقاله‌نویسی به انگلیسی توسط خود مولفان مقالات علمی                            
     
يکشنبه 10 بهمن 1395
صفحات/ مآب تصویری - وبکست: ارسال مقاله از طریق سامانه آنلاین مجلات دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
شنبه 9 بهمن 1395
صفحات/ اهمیت مهارت مقاله‌نویسی به انگلیسی توسط خود مولفان مقالات علمی                            
     
دوشنبه 13 دي 1395