برچسب شده با شاخص‌های اسکوپوس
صفحات/ مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: رتبه‌بندی مجلات علمی در رده‌بندی‌های اسکوپوس و تامسون رویترز                            
     
دوشنبه 11 بهمن 1395