مدیر نشر - دکتر سینا قرطاسی
دکتر سینا قرطاسی
آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
پست سازمانی:
سرپرست دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 دبیر اجرایی مجله علمی JODDD
شرکت در کارگاه‌ها و همایش‌ها:
- کنگره علمی سالانه انجمن ایرانی دبیران علوم پزشکی با همکاری COPE، تاریخ ۲۴ و ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱، شیراز٬ ایران 
- کارگاه  Regional Training of Trainers on Medical Journal Publishing با همکاری World Health Organization، اکتبر ۲۰۱۱، انیستیتو پاستور، تهران، ایران 
سخنرانی و تدریس در کارگاه‌ها
- کارگاه نحوه آماده‌سازی مقالات برای ارسال به مجلات، برای اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۳۹۰، تبریز، ایران 
- کارگاه مقاله‌نویسی پیشرفته، اولین کوریکولوم پژوهشی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۳۹۴، تبریز، ایران 
- کارگاه مقاله‌نویسی پیشرفته، دومین کوریکولوم پژوهشی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۳۹۵، تبریز، ایران 
ایمیل:
ghertasis@gmail.com