مآب تصویری -ویدیو ضبط شده از کارگاه: انتخاب اعضای هیات تحریریه و اهمیت ارتباط با انجمن‌های علمی در م

مآب تصویری -ویدیو ضبط شده از کارگاه: انتخاب اعضای هیات تحریریه و اهمیت ارتباط با انجمن‌های علمی در مجلات علمی

در این ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص مواردی که بایست در انتخاب اعضای هیات تحریریه و دبیران مجلات علمی مدنظر باشد توضیح می‌دهد. همچنین بر اهمیت حمایت انجمن‌های علمی از مجلات علمی تاکید می‌گردد.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 00:03:12
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.08
تاریخ انتشار: 1395.10.20
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز