مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: نقد شاخص‌های استنادی سنتی و جایگزین و معیارهای مربوطه در ارزش

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: نقد شاخص‌های استنادی سنتی و جایگزین و معیارهای مربوطه در ارزشیابی تاثیرگذاری مجلات علمی

در این قطعه ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص تغییر در معیارهای ارزشیابی تاثیرگذاری مجلات علمی توضیح می‌دهد. تاثیر رویت‌پذیری مقالات با استفاده از کلمات کلیدی MeSH بر تاثیرگذاری مجلات علمی حوزه علوم پزشکی مورد بحث قرار می‌گیرد. مثالهایی از مجلات موفق مطرح می‌گردد. محدودیت‌های شاخص‌های موجود نظیر ضریب تاثیر مورد بحث قرار می‌گیرد. به بیانیه DORA یا The San Francisco Declaration on Research Assessment اشاره می‌گردد. همچنین به بایگانی برخط arXiv از دانشگاه کرنل و نمونه دیگر برای علوم پزشکی با عنوان bioRxiv که برای توزیع نسخه‌های pre-print مقالات مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین یک مقاله خاص در خصوص نقد ضریب تاثیر مقالات و مجلات که در یکی از بایگانی‌های برخط قرار داده شده اشاره می‌گردد. به h-index مجلات نیز اشاره می‌شود. در این ویدیو همچنین شاخص Altmetrics معرفی می‌شود و به رتبه‌بندی Webometrics اشاره می‌گردد.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 01:17:01
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.07
تاریخ انتشار: 1395.10.19
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز