مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: مجلات و نمایه‌های جعلی و نحوه اجتناب از آنها

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: مجلات و نمایه‌های جعلی و نحوه اجتناب از آنها

در این ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص لیست سیاه مجلات Predatory و همچنین نمایه‌های جعلی یا Predatory/misleading metrics که فهرستی از آنها بر روی تارنمای Jeffrey Beal در نشانی https://scholarlyoa.com منتشر می‌شود توضیح می‌دهد. همچنین به Hijacked journals و Predatory conferences اشاره می‌گردد. مثال‌هایی از مشکلاتی که در برخی مجلات علمی دیده می‌شود ذکر می‌گردد. دلائل وارد شدن در لیست سیاه مجلات مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین برای مدیران و دبیران مجلات علمی مواردی از قبیل کلمات و ادعاهای خاص مورد استفاده در عناوین مجلات علمی و نحوه اجتناب از فعالیت‌های predatory مورد بحث قرار می‌گیرد. این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است. 
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد. 
مدت ویدیو: 00:14:44
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.06
تاریخ انتشار: 1395.10.18
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز