فراخوان ارسال مقاله به مجلات علوم پزشکی تبریز
 
  مآب تصویری–ویدیوی ضبطشده کارگاه
Header Header
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: اهمیت مهارت مقاله‌نویسی به انگلیسی نزذ مولفان مجلات علمی
در این ویدیو دکتر گاسپاریان در باره اهمیت مهارت نگارش مقاله به انگلیسی آکادمیک توسط خود مولفان و اجتناب از مراکز ویراستاری مقالات که کمکی به کیفیت مقاله و مجله نمی‌کنند توضیح می‌دهد.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط کمیته علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و اطلاعات منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 00:02:01
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.06
تاریخ انتشار: 1395.08.00
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: معرفی انجمن‌های علمی و توصیه‌های مربوطه در دبیری مجلات علمی
در این ویدیو دکتر گاسپاریان در باره انجمن‌های علمی بین‌المللی مطرح و حائز اهمیت در اداره و دبیری مجلات علمی در سطح دنیا توضیح می‌دهد. نهادهایی نظیر ICMJE و WAME و COPE مورد اشاره قرار می‌گیرد. مجلات علمی که توسط انجمنهایی نظیر Council of Science Editors منتشر می‌شود معرفی می‌گردد. به Retraction Watch نیز اشاره می‌گردد.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط کمیته علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و اطلاعات منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 00:54:30
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.06
تاریخ انتشار: 1395.08.00
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: راهکارهای جدید برای شفافیت در داوری مقالات علمی
در این ویدیو دکتر گاسپاریان در باره ابتکار عمل مجموعه‌ای بین‌المللی توضیح می‌دهد که شفاف‌سازی نظرات داوری همتایان در فرایند بررسی‌های علمی در مجلات علمی را ترغیب می‌کنند. همچنین اهمیت داشتن شناسه ORCID برای همه داوران مورد تاکید قرار می‌گیرد.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط کمیته علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و اطلاعات منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 00:02:32
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.06
تاریخ انتشار: 1395.08.00
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
tttttttttttttttttt tttttttttttttttttt
ggggggggggggggggg
eeeeeeeeeeeeeeeee