کارشناس_طاهره فریدوند
طاهره فریدوند
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه البرز قزوین
پست سازمانی:
کارشناس مدیریت نشر معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کارشناس مدیریت روابط بین المللی معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مهارت:
مترجم و مدرس زبان انگلیسی
ایمیل:
faridvandt@tbzmed.ac.ir