کارشناس_سارا جلال زاده
سارا جلال زاده 
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پست سازمانی:
کارشناس مدیریت نشر معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مهارت:

ایمیل:
jalalzadehs@tbzmed.ac.ir