کارشناس_فرانک رحیمی
فرانک رحیمی صوفیانی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار از دانشگاه علوم تحقیقات تهران
پست سازمانی:
کارشناس مدیریت نشر معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کارشناس IT کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مهارت:
کارشناس سخت افزار و نرم افزار - برنامه نویس و تحلیلگر سیستم - مدرس دروس رشته کامپیوتر
ایمیل:
rahimif@tbzmed.ac.ir