مآب لینک وبینار: Current Issues in Peer Review
محتواهای آموزشي‌ برخط (مآب)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
 
COPE Webinar: Current Issues in Peer Review

لینک وبینار:
 
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مسئول محتوای سایت‌های دیگر نیست.