مآب لینک وبینار: webinar on transparency in peer review
محتواهای آموزشي‌ برخط (مآب)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
 
webinar on transparency in peer review

لینک وبینار:
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مسئول محتوای سایت‌های دیگر نیست.