مآب تصویری -ویدیوی ضبط شده از کارگاه: روندها و انجمن‌های علمی مرتبط با انتشار اصلاحیه، غلط‌نامه و با

مآب تصویری -ویدیوی ضبط شده از کارگاه: روندها و انجمن‌های علمی مرتبط با انتشار اصلاحیه، غلط‌نامه و بازپس‌گیری مقالات علمی

در این ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص غلط‌نامه Erratum، اصلاحیهCorrection ، اظهار نگرانیExpression of Concern ، و بازپس‌گیری مقالات علمی Retraction بعد از انتشار توضیح می‌دهد. نحوه برخورد با عوامل زمینه‌ساز این مسائل از جمله Plagiarism و راهکارهای پیشگیری از آنها نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. آماری از این موارد ارائه می‌گردد. در خصوص Post-publication comments and communications در نقش هدایتی و مشاوره‌ای مراجعی نظیر Committee on Publication Ethics (COPE) و World Association of Medical Editors (WAME) و Council of Science Editors مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین به Retraction Watch اشاره می‌گردد. در خصوص انواع Open access‌ بحث می‌گردد. به موضوعduplicate publication نیز اشاره می‌شود.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 00:31:02
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.08
تاریخ انتشار: 1395.10.20
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز