مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: تعریف و مصادیق سرقت ادبی و علمی یا Plagiarism

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: تعریف و مصادیق سرقت ادبی و علمی یا Plagiarism

در این قطعه ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص سرقت ادبی و علمی یا همان موضوع plagiarism توضیح می‌دهد. به نهادهای COPE‌ و ‌UK Research Integrity Office اشاره می‌گردد. تعریفی و تاریخچه‌ای از plagiarism ارائه می‌گردد و انواع سرقت متن، تصاویر، و روش کار و ایده‌ها توضیح داده می‌شود. مثال‌هایی از مقالات، مجلات، مولفان و کشورهای متبوعه مطرح می‌گردد. راه‌کارهایی برای ایجاد بستر بحث شفاف در خصوص Plagiarism مطرح می‌گردد.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 00:43:50
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.07
تاریخ انتشار: 1395.10.19
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز