مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: اعتبارسنجی فنی و کیفی منابع استنادی در مقالات و مجلات علمی

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: اعتبارسنجی فنی و کیفی منابع استنادی در مقالات و مجلات علمی

در این قطعه ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص اعتبار سنجی منابع استنادی در مقالات و مجلات علمی توضیح می‌دهد. مثال‌هایی از رفتارهایcoercive در استنادات و citation manipulation و اثرات منفی آن نظیر delist شدن مجلات علمی مطرح می‌گردد.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 00:15:55
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.07
تاریخ انتشار: 1395.10.19
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز