مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: استناددهی مرتبط در برابر استناددهی غیراخلاقی در مقالات منتشره

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: استناددهی مرتبط در برابر استناددهی غیراخلاقی در مقالات منتشره در مجلات علمی

در این قطعه ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص استناددهی مرتبط و استناددهی غیراخلاقی در مقالات منتشره در مجلات علمی توضیح می‌دهد. سازمان‌های مربوطه در این خصوص مطرح می‌گردند. نقش استنادات در ارزش‌گذاری مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد. به نحوه دسترسی به استنادات یک مقاله خاص اشاره می‌گردد. به Data Citation Synthesis Group: Joint Declaration of Data Citation Principles از Force11 اشاره می‌گردد. همچنین نحوه استناددهی به منابع مختلف توضیح داده می‌شود. نرم‌افزارهای مدیریت منابع و استنادات معرفی می‌گردد. موضوع Citation manipulation و اثرات آن مطرح می‌گردد.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 00:54:47
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.07
تاریخ انتشار: 1395.10.19
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز