مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: عوامل موثر در بهبود احتمال پذیرش مجله علمی در نمایه‌های Scopu

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: عوامل موثر در بهبود احتمال پذیرش مجله علمی در نمایه‌های Scopus و Web of Science

در این ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در باره عواملی که در انتخاب مجلات علمی برای ورود به نمایه Scopus و همچنین Emerging Sources Citation Index یا ESCI و فهرست اصلی Web of Science و دریافت ضریب تاثیر مورد توجه قرار می‌گیرد توضیح می‌دهد. تاثیر شناسه‌هایی نظیر Researcher ID و ORCID و همچنین پروفایل شبکه‌های اجتماعی برای مولفان و محققان مورد بحث قرار می‌گیرد. به اهمیت جذب متعادل مقالات از محققان بزرگ و دانشجویان در مجلات علمی اشاره می‌گردد. نقش اعضای هیات تحریریه با عناوین Research Integrity Editor‌ و Statistics Editor مورد بحث قرار می‌گیرد. نکات کلی قابل توجهی برای مدیران و دبیران مجلات علمی از جهت نحوه اداره و دبیری مجله مطرح می‌گردد. 
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است. 
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد. 
مدت ویدیو: 00:12:45
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.06
تاریخ انتشار: 1395.10.18
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز