مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: چه عواملی در انتخاب شدن یک مجله علمی برای ارسال یک مقاله از س

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: چه عواملی در انتخاب شدن یک مجله علمی برای ارسال یک مقاله از سوی مؤلفان موثر است؟

در این ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) درباره عواملی که در انتخاب مجلات علمی برای ارسال و انتشار مقاله از سوی محققان و مؤلفان تراز اول مورد توجه قرار می‌گیرد توضیح می‌دهد. نکات قابل توجهی برای مدیران و دبیران مجلات علمی مطرح می‌گردد. ضریب تاثیر، دسترسی آزاد، هزینه انتشار، وجهه علمی هیات تحریریه، توجه رسانه‌ها به مقالات مجله، وضعیت Altmetrics مقالات مجله، نحوه ویراستاری زبانی مقالات و موارد دیگر مورد بحث قرار می‌گیرد. 
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است. 
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد. 
مدت ویدیو: 00:07:28
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.06
تاریخ انتشار: 1395.10.18
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز