مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: هدف اصلی از انتشار مقاله و مجله علمی

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: هدف اصلی از انتشار مقاله و مجله علمی

 
در این ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص هدف اصلی از انتشار مقالات و مجلات علمی را در دنیا که همان به اشتراک گذاشتن محتوای علمی با مخاطبان است توضیح می‌دهد. اهداف ثانویه نظیر اخذ گرنت و اخذ مدرک علمی و مسائلی نظیر دریافت استناد به مقالات وضریب تاثیرمجله و مقالات نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. 
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است. 
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد. 
مدت ویدیو: 00:10:59
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.06
تاریخ انتشار: 1395.10.18
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز