مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده: نقش ویراستاری انگلیسی مقالات و دبیر تمامیت پژوهش در اعتبار مجله علمی

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده: نقش ویراستاری انگلیسی مقالات و دبیر تمامیت پژوهش در اعتبار مجله علمی

 
در این ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص خدمات ویراستاری برای مجلات علمی و شفافیت مورد نیاز در این زمینه توضیح می‌دهد. داشتن Language Editor اختصاصی برای مجلات علمی انگلیسی مورد تاکید قرار می‌گیرد. نقش حضور فردی در هیات تحریریه مجله با عنوان Research Integrity Editor‌ توضیح داده می‌شود که در حفظ کیفیت و تمامیت مجله و نمایه شدن مجلات علمی حائز اهمیت است. 
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است. 
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد. 
مدت ویدیو: 00:05:07
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.06
تاریخ انتشار: 1395.10.18
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز