مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: معرفی انجمن‌های علمی و توصیه‌های مربوطه در دبیری مجلات علمی

مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: معرفی انجمن‌های علمی و توصیه‌های مربوطه در دبیری مجلات علمی

 
در این ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در باره انجمن‌های علمی بین‌المللی مطرح و حائز اهمیت در اداره و دبیری مجلات علمی در سطح دنیا توضیح می‌دهد. نهادهایی نظیر ICMJE و WAME و COPE مورد اشاره قرار می‌گیرد. مجلات علمی که توسط انجمنهایی نظیر Council of Science Editors منتشر می‌شود معرفی می‌گردد. به Retraction Watch نیز اشاره می‌گردد. 
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است. 
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد. 
مدت ویدیو: 00:54:38
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.06
تاریخ انتشار: 1395.10.14
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز