مآب:عناوین کلی کارگاه‌های توانمندسازی مرتبط با مجلات حوزه علوم پزشکی در شش‌ماهه دوم1395
 
دبیر محتوا: دکتر سینا قرطاسی اسکوئی 
سرپرست دفتر نشر معاونت تحقیقات و فنآوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
 
محتواهای آموزشی برخط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در شش‌ماهه دوم سال 1395 در راستای فعالیت «برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی سردبيران، داوران، و مديران مجلات پزشکی برای ارتقای کيفی مجلات و شاخص‌های مربوطه» مرتبط با برنامه «توانمندسازی اعضای هیأت تحریریه و داوران مجلات پزشکی» و هدف کمی «افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده درPubMed ،Scopus  و ISI Web of Science  » ذیل هدف کلی «ظرفیت‌سازی (capacity building) پژوهش‌های سلامت» در 6 عنوان کلی ارائه می‌گردد.  
عناوین کلی سری کارگاه‌ها و محتواهای آموزشی مرتبط با مجلات پزشکی در شش‌ماهه دوم 1395 عبارتند از: 
1.آشنایی با نحوه داوری علمی و فنی در مقالات حوزه علوم پزشکی 
2.مروری بر اخلاق پژوهش، منافع متقابل، شرایط و مشارکت مؤلفان، و اخلاق نشر در مقالات حوزه علوم پزشکی 
3.معرفی شناسه‌های منحصربفرد و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مختص محققین و مولفین 
4.آشنایی با انواع روندهای دبیری و داوری در مجلات حوزه علوم پزشکی
5.مروری بر شاخص‌های استنادی بین‌المللی در مجلات علمی حوزه علوم پزشکی 
6.معرفی سیستم آنلاین سابمیشن و داوری مجلات دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
محتواهای آموزشی برخط در این سری شامل نوشتارها، تصاویر اینفوگرافیک، وب‌کست‌ها، و تصاویر ضبط‌شده از کارگاه‌های حضوری می‌باشد. 
 
 
آشنایی با نحوه داوری علمی و فنی در مقالات حوزه علوم پزشکی 
 
مروری بر اخلاق پژوهش، منافع متقابل، شرایط و مشارکت مؤلفان، و اخلاق نشر در مقالات حوزه علوم پزشکی
 
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: اهمیت مهارت مقاله‌نویسی به انگلیسی توسط خود مولفان مقالات علمی
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: استناددهی مرتبط در برابر استناددهی غیراخلاقی در مقالات منتشره در مجلات علمی
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: تعریف و مصادیق سرقت ادبی و علمی یا Plagiarism
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: مجلات و نمایه‌های جعلی و نحوه اجتناب از آنها
مآب تصویری - ویدیوی ضبط شده از کارگاه: دلائل و مصادیق بازپس‌گیری یا retraction مقالات علمی
معرفی شناسه‌های منحصربفرد و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مختص محققین و مولفین
 
مآب نوشتاری: شناسه ORCID برای محققان و مولفان
مآب تصویری – اینفوگرافیک: آشنایی با شناسه ORCID
آشنایی با انواع روندهای دبیری و داوری در مجلات حوزه علوم پزشکی
 
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: هدف اصلی از انتشار مقاله و مجله علمی
مآب تصویری – اینفوگرافیک: مجلات و مخازن برخط با دسترسی باز
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: معرفی انجمن‌های علمی و توصیه‌های مربوطه در دبیری مجلات علمی
مآب تصویری - ویدیوی ضبط شده از کارگاه: انتخاب اعضای هیات تحریریه و اهمیت ارتباط با انجمن‌های علمی در مجلات علمی
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: مفاد اصول شفافیت و بهترین شیوه عملکرد در مجلات علمی با دسترسی آزاد
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: راهکارهای جدید برای شفافیت در داوری مقالات علمی
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: نقش ویراستاری انگلیسی مقالات و دبیر تمامیت پژوهش در اعتبار مجله علمی
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: اعتبارسنجی فنی و کیفی منابع استنادی در مقالات و مجلات علمی
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: چه عواملی در انتخاب شدن یک مجله علمی برای ارسال یک مقاله از سوی مؤلفان موثر است؟
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: عوامل موثر در بهبود احتمال پذیرش مجله علمی در نمایه‌های Scopus و Web of Science
مآب تصویری - ویدیوی ضبط شده از کارگاه: روندها و انجمن‌های علمی مرتبط با انتشار اصلاحیه، غلط‌نامه و بازپس‌گیری مقالات علمی
مروری بر شاخص‌های استنادی بین‌المللی در مجلات علمی حوزه علوم پزشکی
 
مآب نوشتاری: ضریب تاثیر، ضریب نفوذ و ضریب نفوذ مقالات در مجلات علمی
مآب نوشتاری: انواع شاخص های ضریب تاثیر مجله
مآب نوشتاری: معرفی مجموعه شاخص استنادی CiteScore
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: نحوه ارزشیابی وضعیت مجلات علمی و مولفان مقالات در دیتابیس‌های بین‌المللی
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: رتبه‌بندی مجلات علمی در رده‌بندی‌های اسکوپوس و تامسون رویترز
مآب تصویری – ویدیوی ضبط شده از کارگاه: نقد شاخص‌های استنادی سنتی و جایگزین و معیارهای مربوطه در ارزشیابی تاثیرگذاری مجلات علمی
معرفی سیستم آنلاین سابمیشن و داوری مجلات دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
مآب تصویری - وبکست: ارسال مقاله از طریق سامانه آنلاین مجلات دانشگاه علوم پزشکی تبریز