معرفی: محتواهای آموزشی برخط (مآب)
معرفی: محتواهای آموزشی برخط (مآب)

 محتواهای آموزشی برخط (مآب) خدمت و محصولی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز است که با هدف اجرای امر آموزش غیرحضوری (یادگیری الکترونیک) برای گستره وسیعی از مخاطبان ارائه می‌گردد.
مآب گستره‌ای از محتواها و مخاطبان شامل محتواهای آموزشی ضمن خدمت یا بازآموزی برای جوامع هدف کارکنان، کارشناسان، و اعضای هیات علمی دانشگاه تا محتوای آموزشی برای دانشجویان و افراد علاقه‌مند و همچنین محتواهای آموزشی برای عموم افراد جامعه را دربرمی‌گیرد.
چشم‌اندازی که در برای مآب تصویر شده مشتمل بر محصولات آموزشی برخط است که با محوریت واحدهای مختلف در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز اعم از آموزشی، پژوهشی، اجرایی و درمانی تولید و ارائه می‌شود. 
 مآب انواعی از محتواهای آموزشی متنی، صوتی، تصویری، و تعاملی شامل نوشتار، کتاب الکترونیک، تصویر اینفوگرافیک، اسلاید، پادکست، وب‌کست، وبینار، صدا و تصویر ضبط شده از کارگاه و... را دربرمی‌گیرد.
فکر اولیه مآب در خلال گفتگوها ما بین دکتر قرطاسی از دفتر نشر و دکتر قوجازاده از مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در خصوص ارائه آموزش‌های غیرحضوری شکل گرفت.
اولین محصولات مآب در پاییز سال 1395 در دفتر نشر معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز با حمایت معاونت محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه و جناب آقای دکتر رشیدی، تولید و برای مخاطبان علاقه‌مند به موضوعات حیطه نشر علمی، از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه و کارشناسان و دبیران مجلات علمی، ارائه شد.