کارشناس_فاطمه توکلی

فاطمه توکلی
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
پست سازمانی:
کارشناس مدیریت نشر معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مهارت:

ایمیل:
tavakolif@tbzmed.ac.ir