تماس با ما

نشانی: تبریز – خیابان دانشگاه – پردیس دانشگاه تبریز – ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – طبقه دوم - دفتر نشر دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شماره تماس: 04133379522 

پست الکترونیک: publications@tbzmed.ac.ir