معرفی

دفتر نشر دانشگاه علوم پزشکی تبریز زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در حوزه مجلات علمی فعالیت می‌کند. دفتر نشر وظایف خود را در راستای سیاست‌های انتشاراتی دانشگاه در خصوص مجلات علمی و طبق آئین‌نامه‌های موجود و مصوبات شورای مجلات به انجام می‌رساند.

مجلات علمی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در قالب انتشارات دانشگاه شامل دفتر نشر (دفتر مرکزی) و دفاتر مجلات فعالیت می‌نماید. دفتر مرکزی متشکل از کارشناسان انتشارات علمی است که زیر نظر سرپرست گروه وظایف محوله را بر عهده دارند .
 رسالت

دفتر نشر با وجود کارشناسان خود و تجربیات موفق در طی سالیان گذشته، مجلات علمی دانشگاه را در مسیر نمایه شدن در پایگاه‌های اطلاعاتی و نمایه‌سازی معتبر نظیرScopus و Medline وPubMed Central  و ISI و همچنین دریافت ضریب تأثیر و افزایش سالانه آن؛ به همراه ارتقا کیفی مداوم مجله برای جذب بیشتر مقالات علمی از نویسندگان و پژوهشگران مطرح دنیا هدایت و پشتیبانی می‌نماید.

 چشم‌انداز

دفتر نشر همواره بر آن است که با اعمال کنترل کیفی به طرق مقتضی در همکاری با دفاتر مجلات دانشگاه، مسیر انتشار محتوای با سطح کیفی بالا و قابل اعتماد در سطح بین‌المللی را برای انتشارات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هموار نماید.