تاریخ : يکشنبه 3 خرداد 1394     |     کد : 22

کارگاه اخلاق در نشر

" کارگاه اخلاق در نشر" 6 خرداد ماه 1394 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

" کارگاه اخلاق در نشر"

6 خرداد ماه 1394

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

مدرس

1

8:30 الی 9

 

Introduction to Publication Ethics

آقای دکتر یداله امیدی

2

9 الی 10:30

Research Ethics

آقای دکتر سعید خامنه

3

10:30 الی 10:45

استراحت و پذیرایی

4

10:45الی 12:15

Publication Ethics

آقای دکتر سیف فرشد/ خانم دکتر مژگان بهشید

5

12:15 تا 12:45

Panel Discussionنوشته شده در   يکشنبه 3 خرداد 1394  ساعت  13:07   توسط   فرانک رحیمی صوفیانی   
ویرایش شده در يکشنبه 4 مرداد 1394 ساعت 08:34 توسط فرانک رحیمی صوفیانی
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :