برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مجلات علمی
 
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تبریز تعداد ۱۲ عنوان مجله‌ی علمی در موضوعات حوزه‌ی سلامت تحت نام TUOMS Publishing Group منتشر می‌کند.
  • مجلات علمی دانشگاه در فهرست معتبرترین نمایه‌های ملی و بین‌المللی قرار دارد.
  • دو مجله‌ی علمی دانشگاه حائز رتبه‌ی اول و دوم در بین 103 مجله‌ی علمی از حوزه‌ی جغرافیایی ایران در آخرین رتبه‌بندی CiteScore است.

 

فهرست کامل مجلات علمی منتشره توسط TUOMS Publishing Group
 

http://journals.tbzmed.ac.ir/logo/login_APB.jpg

Advanced Pharmaceutical Bulletin

http://journals.tbzmed.ac.ir/logo/login_Bi.jpg

BioImpacts

Depiction of Health  تصویر سلامت

http://journals.tbzmed.ac.ir/logo/login_jpid.jpg

Health Promotion Perspectives

http://journals.tbzmed.ac.ir/logo/login_jpid.jpg

Journal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry

Journal of Analytical Research in Clinical Medicine

Journal of Cardiovascular and Thoracic Research

http://journals.tbzmed.ac.ir/logo/login_APB.jpg

Journal of Caring Sciences

http://journals.tbzmed.ac.ir/logo/login_joddd.jpg

Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects

Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی  تبریز

http://journals.tbzmed.ac.ir/logo/login_pharm.jpg

Pharmaceutical Sciences

http://journals.tbzmed.ac.ir/logo/login_RDME.png