مآب تصویری - فیلم ضبط شده از کارگاه: دلائل و مصادیق بازپس‌گیری یا retraction مقالات علمی

در این ویدیو دکتر گاسپاریان (http://orcid.org/0000-0001-8749-6018) در خصوص مواردی که منجر به جمع‌آوری یا retraction مقالات منتشر شده در مجلات علمی می‌گردد، توضیح می‌دهد. مواردی نظیر plagiarism و مسائل تالیف یا authorship مورد بحث قرار می‌گیرد. مثال‌هایی از retraction در کشورهای مختلف ارائه می‌گردد. به راهکار پیشگیری از نیاز به retraction اشاره می‌گردد.
این محتوا توسط دفتر نشر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ویدیوی ضبط شده از کارگاه سه‌روزه علم‌سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی که توسط مرکز علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 6-8 مهرماه 1395 در تالار کنفرانس ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، استخراج و منتشر شده است.
رفع مسئولیت: مسئولیت نظرات و محتوای منتشر شده بر عهده افراد می‌باشد و مسئولیتی متوجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز نمی‌باشد.
مدت ویدیو: 00:31:49
زبان: انگلیسی
تاریخ ضبط: 1395.07.08
تاریخ انتشار: 1395.10.20
حق نشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
دوشنبه 20 دي 1395