آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

کسب بالاترین CiteScore در سال 2016 توسط دو مجله علوم پزشکی تبریز

دو مجله علوم پزشکی تبریز از بین صدوسه مجله ایران رتبه های یک و دو را از لحاظ CiteScore به خود اختصاص دادند.
چهارشنبه 24 خرداد 1396

عضویت دبیر مجله علمی دانشگاه در WAME

مدیر اجرایی مجله علمی انگلیسی علوم دارویی به عضویت انجمن جهانی دبیران علوم پزشکی پذیرفته شد.
شنبه 21 اسفند 1395

تغییر فهرست بین‌المللی مجلات علمی جعلی

یکی از فهرست‌های اصلی مجلات علمی جعلی در دنیا از دسترس خارج شده است
شنبه 2 بهمن 1395

دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان ناشر آبی در RoMEO شناخته می‌شود

مجلات علمی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز در فهرست RoMEO وارد شده است
يکشنبه 5 دي 1395

معرفی مجموعه متریکس CiteScore از سوی اسکوپوس

مجموعه متریکس جدیدی برای ارزیابی مجلات از سوی اسکوپوس معرفی شد
يکشنبه 21 آذر 1395

ورود تصویر سلامت به DOAJ

نشریه تصویر سلامت در DOAJ پذیرفته شد
شنبه 13 آذر 1395

برگزاری جلسات مشاوره مجلات علمی دانشگاه

مجلات علمی دانشگاه همزمان با برگزاری کارگاه علم سنجی و نگارش علمی مقالات پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت
شنبه 10 مهر 1395

مجلات علمی دانشگاه در فهرست پایگاه ICMJE

عناوین تمامی مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در فهرست پایگاه کمیته بین‌المللی دبیران مجلات پزشکی قرار گرفت.
يکشنبه 28 شهريور 1395

ابلاغ آئین‌نامه اجرایی مجلات علمی دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آئین‌نامه جدید مجلات علمی مصوب 1395 را ابلاغ نمود.
يکشنبه 3 مرداد 1395

موفقیت چشمگیر دانشگاه

ارتقا رتبه مجلات دانشگاه در رتبه‌بندی اخیر اسکوپوس

دو مجله از مجموعه مجلات دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رتبه‌بندی بین‌المللی صاحب موفقیت چشمگیر شدند
شنبه 12 تير 1395